exterior

 

 

Rask Interior Design goes exterior:

På senare år erbjuder vi även design av utemiljö. Har du ett företag som vill ha friskare och mer kreativa medarbetare ser vi på vad utemiljön har för möjligheter. Flödet går till likt ett inredningsförslag men här använder vi oss av väderstreck, växter och jordmån för att skapa tak, väggar, golv, rum och mötesplatser.

Som privatperson kan du anlita oss för att skapa rumslighet och grönska av ny eller befintlig trädgård. Från den lilla rabatten eller köksträdgården till en helhets lösning av samtliga ytor.

 

exterior

 

 

Rask Interior Design goes exterior:

På senare år erbjuder vi även design av utemiljö. Har du ett företag som vill ha friskare och mer kreativa medarbetare ser vi på vad utemiljön har för möjligheter. Flödet går till likt ett inredningsförslag men här använder vi oss av väderstreck, växter och jordmån för att skapa tak, väggar, golv, rum och mötesplatser.

Som privatperson kan du anlita oss för att skapa rumslighet och grönska av ny eller befintlig trädgård. Från den lilla rabatten eller köksträdgården till en helhets lösning av samtliga ytor.

 

Nyfiken på mer? 

Kolla mina sociala medier, slå en signal så möts vi över en kopp kaffe och skapar nya

Minnesvärda möten