På Hammarby kaj och Hammarby allé i Hammarby Sjöstad byggs nu två kontorshus – Stockholm Seaside och Stockholm 03. Båda är speciellt utformade för en kreativ målgrupp. Tanken är att erbjuda området något som saknas – kontorshus, och plats för en växande kreativ marknad.
Här har jag fått i uppdrag att inreda en visningsyta som speglar de helt fantastiska husen. Här skulle jag inte ha något emot att sitta!!

http://www.skanska.se/sv/Ny-lokal/Lokaltyp/Kontorslokaler/Stockholm-03/Stockholm-03-450-7500-kvm/