Med våren i mina tankar blev det gul accent i det nya ungdomsrummet i Sätuna Torg.